piynć

piynć – pięć (pol.); fünf (ger.); pět (cze.); five (eng.)

liczebnik głōwnypiynć
Mn. l. poj. r. m. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. n. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam sōm... piynć; piynciu
Mn. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam sōm...piynć
Dop. l. poj. r. m. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. n. ( wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam ni ma...piynciu
Dop. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam ni ma...piynciu
Cel. l. poj. r. m. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. ż. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. n. (wiela?) Dziwuja sie... -
Cel. l. mn. r. mos. (wiela?) Dziwuja sie... piynciu
Cel. l. mn. r. nmos. (wiela?) Dziwuja sie...
piynciu
Bier. l. poj. r. mżyw. (wiela?) Widza...-
Bier. l. poj. r. mnżyw. (wiela? Widza... -
Bier. l. poj. r. ż. (wiela?) Widza..-
Bier. l. poj. r. n. (wiela?) Widza... -
Bier. l mn. r. mos. (wiela?)
Widza...
piynciu
Bier. l. mn r. nmos. (wiela?) Widza... piynć
Narz. l. poj. r. m. (wiela?) Asza sie...
-
Narz. l. poj. r. ż. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. poj. r. n. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. mn. r. mos. (wiela?) Asza sie...piynciōma
Narz. l. mn. r. nmos. (wiela?) Asza sie...piynciōma
Msc. l. poj. r. m. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. poj. r. ż. (wiela?) Je żech we..-
Msc. l. poj. r. n. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. mn. r. mos. (wiela?) Je żech we...piynć; piynciu
Msc. l. mn. r. nmos. (wiela?) Je żech we...piynć
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. n. Ty...
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...piynć; piynciu
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...piynć
liczebnik porzōndkowy (kery we raji?)piōnty
liczebnik wielokrotny (wiela?)piyncioro

 

Tego Zigusia zawrzyli bezmała na piync lot.

Piynć babōw mo sam prziś szkubać piyrzi.

Wybiyrōmy sie latoś na pōnć do Czynstochowy z piynciōma sōmsiadkami.

 

 

 

 

4/5000
fünf
4/5000
fünf
Podej dalij…