piytnosty

piytnosty – piętnasty (pol.); fünfzehnte (ger.); patnáctý (cze.);  fifteenth (eng.)

liczebnik porzōndkowypiytnosty
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...piytnosty
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...piytnosto
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...piytnoste
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... piytności; piytnoste
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...piytnoste
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...piytnostego
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...piytnostej
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...piytnostego
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...piytnostych
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...piytnostych
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...piytnostymu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...piytnostej
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... piytnostymu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... piytnostym
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
piytnostym
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...piytnostego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... piytnosty
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..piytnosto
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... piytnoste
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
piytnostych
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... piytnoste
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
piytnostym
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...piytnostōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...piytnostym
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...piytnostymi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...piytnostymi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...piytnostym
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..piytnostej
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...piytnostym
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...piytnostych
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...piytnostych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...piytnosty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...piytnosto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... piytnoste
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...piytności; piytnoste
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...piytnoste
liczebnik głōwny (wiela)piytnoście

 

Piytnostego siyrpnia mōmy Świynto Paniynki Marij Zielnej.

Jo już krziża niy czuja, bo już piytnoste ôkno myja, a jeszcze trzi mi ôstały do umycio.

 

Podej dalij…