pływać

pływać – pływać (pol.)

bezokolicznikpływać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pływia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pływiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pływie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pływiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pływiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pływiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pływoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pływoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pływoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pływali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pływaliście; żeście pływali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pływali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pływała żech; pływałach; żech pływała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pływała żeś; pływałaś; żeś pływała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pływała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pływały my; my pływały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pływałyście; żeście pływały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pływały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pływało żech; żech pływało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pływało żeś; żeś pływało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pływało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pływoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pływoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pływoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pływali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pływali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pływali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pływała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pływała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pływała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pływały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pływały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pływały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pływało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pływało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pływało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pływej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pływie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pływejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pływiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pływoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pływoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pływoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pływali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pływali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pływali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pływała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pływała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pływała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pływały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pływały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pływały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pływało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pływało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pływało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pływoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pływoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pływoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pływali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pływali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pływali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pływała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pływała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pływała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pływały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pływały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pływały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pływało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pływało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pływało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pływoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pływoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pływoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pływali; bydymy pływać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pływali; bydziecie pływać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pływali; bydōm pływać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pływała; byda pływać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pływała; bydziesz pływać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pływała; bydzie pływać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pływały; bydymy pływać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pływały; bydziecie pływać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pływały; bydōm pływać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pływało: byda pływać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pływało; bydziesz pływać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pływało; bydzie pływać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pływani
Rybnik

 

Pływiōm nōm sam we rzyce jakiś nutrie, tōż ta woda musi być trocha czyściejszo.

Za łebka pływało sie po tym grubskim zalywie na tratwach zbitych z drzewa.

Niykerzi ludzie poradzōm pływać yno tam, kaj majōm wody pod pympek.

Podej dalij…