pobłoznować

pobłoznować – pożartować, podowcipkować (pol.)

bezokolicznikpobłoznować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pobłoznuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pobłoznujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pobłoznuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pobłoznujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pobłoznujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pobłoznujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pobłoznowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pobłoznowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pobłoznowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pobłoznowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pobłoznowaliście; żeście pobłoznowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pobłoznowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pobłoznowała żech; pobłoznowałach; żech pobłoznowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pobłoznowała żeś; pobłoznowałaś; żeś pobłoznowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pobłoznowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pobłoznowały my; my pobłoznowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pobłoznowałyście; żeście pobłoznowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pobłoznowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pobłoznowało żech; żech pobłoznowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pobłoznowało żeś; żeś pobłoznowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pobłoznowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pobłoznowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pobłoznowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pobłoznowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pobłoznowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pobłoznowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pobłoznowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pobłoznowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pobłoznowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pobłoznowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pobłoznowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pobłoznowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pobłoznowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pobłoznowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pobłoznowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pobłoznowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pobłoznuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pobłoznuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pobłoznujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pobłoznujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pobłoznowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pobłoznowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pobłoznowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pobłoznowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pobłoznowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pobłoznowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pobłoznowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pobłoznowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pobłoznowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pobłoznowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pobłoznowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pobłoznowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pobłoznowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pobłoznowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pobłoznowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pobłoznowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pobłoznowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pobłoznowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pobłoznowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pobłoznowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pobłoznowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pobłoznowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pobłoznowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pobłoznowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pobłoznowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pobłoznowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pobłoznowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pobłoznowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pobłoznowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pobłoznowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pobłoznowani
Rybnik

 

To je fajnie tak roz za czas pobłoznować przi piwku z kamratami.

 

Podej dalij…