pochać

pochać – rozrabiać, psocić (pol.)

bezokolicznikpochać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pochōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pochosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pocho
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pochōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pochocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pochajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pochoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pochoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pochoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pochali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pochaliście; żeście pochali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pochali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pochała żech; pochałach; żech pochała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pochała żeś; pochałaś; żeś pochała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pochała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pochały my; my pochały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pochałyście; żeście pochały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pochały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pochało żech; żech pochało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pochało żeś; żeś pochało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pochało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pochoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pochoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pochoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pochali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pochali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pochali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pochała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pochała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pochała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pochały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pochały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pochały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pochało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pochało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pochało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pochej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pocho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pochejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pochajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pochoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pochoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pochoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pochali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pochali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pochali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pochała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pochała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pochała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pochały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pochały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pochały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pochało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pochało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pochało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pochoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pochoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pochoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pochali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pochali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pochali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pochała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pochała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pochała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pochały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pochały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pochały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pochało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pochało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pochało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pochoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pochoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pochoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pochali; bydymy pochać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pochali; bydziecie pochać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pochali; bydōm pochać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pochała; byda pochać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pochała; bydziesz pochać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pochała; bydzie pochać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pochały; bydymy pochać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pochały; bydziecie pochać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pochały; bydōm pochać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pochało; byda pochać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pochało; bydziesz pochać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pochało; bydzie pochać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypochany
rzeczownik odczasown.pochani
Rybnik

 

Cōż zaś to tam tak pochocie, niy poradzicie chwila siedzieć cicho.

Dyć dej ji pokōj, bo tyś w jejij wieku tyż świynto niy była, a tyż żeś pochała.

 

Podej dalij…