pobyndalować

pobyndalować – popedałować (pol.)

bezokolicznikpobyndalować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pobyndaluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pobyndalujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pobyndaluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pobyndalujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pobyndalujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pobyndalujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pobyndalowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pobyndalowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pobyndalowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pobyndalowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pobyndalowaliście; żeście pobyndalowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pobyndalowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pobyndalowała żech; pobyndalowałach; żech pobyndalowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pobyndalowała żeś; pobyndalowałaś; żeś pobyndalowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pobyndalowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pobyndalowały my; my pobyndalowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pobyndalowałyście; żeście pobyndalowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pobyndalowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pobyndalowało żech; żech pobyndalowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pobyndalowało żeś; żeś pobyndalowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pobyndalowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pobyndalowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pobyndalowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pobyndalowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pobyndalowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pobyndalowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pobyndalowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pobyndalowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pobyndalowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pobyndalowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pobyndalowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pobyndalowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pobyndalowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pobyndalowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pobyndalowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pobyndalowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pobyndaluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pobyndaluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pobyndalujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pobyndalujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pobyndalowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pobyndalowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pobyndalowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pobyndalowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pobyndaowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pobyndalowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pobyndalowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pobyndalowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pobyndalowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pobyndalowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pobyndalowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pobyndalowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pobyndalowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pobyndalowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pobyndalowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pobyndalowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pobyndalowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pobyndalowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pobyndalowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pobyndalowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pobyndalowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pobyndalowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pobyndalowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pobyndalowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pobyndalowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pobyndalowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pobyndalowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pobyndalowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pobyndalowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pobyndalowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pobyndalowani
Rybnik

 

Pobyndaluj trocha, możno ciebie udo sie zapuścić tego Kōmarka.

Jo pobyndaluja, a ty sie podziwej, czy je iskra na świycy.

 

Podej dalij…