pocykać

pocykać (sie) – popstrykać, poprzełączać; porobić zdjęcia (pol.)

bezokolicznikpocykać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pocykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pocykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pocyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pocykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pocykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pocykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pocykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pocykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pocykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pocykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pocykaliście; żeście pocykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pocykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pocykała żech; pocykałach; żech pocykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pocykała żeś; pocykałaś; żeś pocykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pocykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pocykały my; my pocykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pocykałyście; żeście pocykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pocykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pocykało żech; żech pocykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pocykało żeś; żeś pocykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pocykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pocykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pocykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pocykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pocykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pocykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pocykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pocykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pocykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pocykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pocykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pocykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pocykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pocykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pocykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pocykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pocykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pocyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pocykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pocykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pocykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pocykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pocykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pocykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pocykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pocykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pocykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pocykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pocykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. pocykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pocykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pocykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pocykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pocykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pocykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pocykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pocykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pocykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pocykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pocykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pocykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pocykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pocykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pocykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pocykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pocykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pocykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pocykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pocykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pocykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypocykany
rzeczownik odczasown.pocykani
Rybnik

POL: (1) popstrykać jakims przełącznikiem; (2) poprzełączać klawisze; (3) porobić zdjęcia.

 

Byli by my pocykali wiyncyj zdjynciōw w tej Rusyji, ale nōm sie bateryjo rozładowała.

Pocykej mi sam tym szaltrym, a jo poszukōm kaj sie tyn sztrōm straciōł.

Kery mi zaś sam styrkoł pazury a pocykoł tymi szaltrami?

 

 

Podej dalij…