podginać

podginać (sie) – podginać (pol.)

bezokolicznikpodginać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podginōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podginosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podgino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podginōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podginocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podginajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podginoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podginoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podginoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podginali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podginaliście; żeście podginali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podginali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podginała żech; podginałach; żech poginała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podginała żeś; podginałaś; żeś podginała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podginała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podginały my; my podginały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podginałyście; żeście podginały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podginały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podginało żech; żech podginało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podginało żeś; żeś podginało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podginało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podginoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podginali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podginali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podginali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podginała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podginała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podginała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podginały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podginały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podginały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podginało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podginało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podginało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podginej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podgino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podginejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podginajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podginoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podginoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podginoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podginali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podginali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podginali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podginała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podginała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podginała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podginały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podginały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podginały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podginało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podginało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podginało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podginoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podginali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podginała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podginały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podginało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda podginoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz podginoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie podginoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy podginali; bydymy podginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie podginali; bydziecie podginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm podginali; bydōm podginać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda podginała; byda podginać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz podginała; bydziesz podginać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie podginała; bydzie podginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy podginały; bydymy podginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie podginały; bydziecie podginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm podginały; bydōm podginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda podginało; byda podginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz podginało; bydziesz podginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie podginało; bydzie podginać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodginany
rzeczownik odczasown.podginani
Rybnik

POL: podginać, zaginać pod spód.

 

Podginejcie te końce drōtu, co sie kery niy bodnie.

Te kônce blachy trza podginać, co sie kery niy urznie na rancie.    (cz: ur-znie)

Jo byda podginoł ranty z tej blachy, bo sie boja, że dzieci co narobiōm, a sie porznōm.    (cz: por-znōm)

Podej dalij…