podjyżdżać

podjyżdżać – podjeżdżać, uślizgiwać (pol)

bezokolicznikpodjyżdżać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podjyżdżōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podjyżdżosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podjyżdżo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podjyżdżōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podjyżdżocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podjyżdżajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podjyżdżoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podjyżdżoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podjyżdżoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podjyżdżali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podjyżdżaliście; żeście podjyżdżali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podjyżdżali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podjyżdżała żech; podjyżdżałach; żech podjyżdżała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podjyżdżała żeś; podjyżdżałaś; żeś podjyżdżała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podjyżdżała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podjyżdżały my; my podjyżdżały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podjyżdżałyście; żeście podjyżdżały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podjyżdżały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podjyżdżało żech; żech podjyżdżało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podjyżdżało żeś; żeś podjyżdżało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podjyżdżało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podjyżdżoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podjyżdżoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podjyżdżoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podjyżdżali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podjyżdżali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podjyżdżali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podjyżdżała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podjyżdżała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podjyżdżała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podjyżdżały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podjyżdżały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podjyżdżały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podjyżdżało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podjyżdżało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podjyżdżało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podjyżdżej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podjyżdżo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podjyżdżejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podjyżdżajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podjyżdżoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podjyżdżoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podjyżdżoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podjyżdżali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podjyżdżali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podjyżdżali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podjyżdżała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podjyżdżała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podjyżdżała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podjyżdżały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podjyżdżały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podjyżdżały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podjyżdżało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podjyżdżało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podjyżdżało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podjyżdżoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podjyżdżoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podjyżdżoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podjyżdżali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podjyżdżali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podjyżdżali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podjyżdżała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podjyżdżała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podjyżdżała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podjyżdżały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podjyżdżały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podjyżdżały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podjyżdżało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podjyżdżało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podjyżdżało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda podjyżdżoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz podjyżdżoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie podjyżdżoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy podjyżdżali; bydymy podjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie podjyżdżali; bydziecie podjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm podjyżdżali; bydōm podjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda podjyżdżała; byda podjyżdżać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz podjyżdżała; bydziesz podjyżdżać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie podjyżdżała; bydzie podjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy podjyżdżały; bydymy podjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie podjyżdżały; bydziecie podjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm podjyżdżały; bydōm podjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda podjyżdżało; byda podjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz podjyżdżało; bydziesz podjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie podjyżdżało; bydzie podjyżdżać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.podjyżdżani
Rybnik

 

Te strzewiki mōm taki gładki, że sztyjc podjyżdżōm, tōż boja sie, że ukełzna a sie przewrōca.

Niy podjyżdżej tak blisko, bo jak te auto zabrynzuje, to bydziesz mu siedziała we zadku.

Kery podjyżdżoł tym autym tak blisku ku tej ścianie?

 

 

Podej dalij…