podkuć

podkuć (sie) – podluć (pol.)

bezokolicznikpodkuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podkuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podkujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podkuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podkujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podkujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podkujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podkuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podkuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podkuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podkuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podkuliście; żeście podkuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podkuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podkuła żech; podkułach; żech podkuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podkuła żeś; podkułaś; żeś podkuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podkuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podkuły my; my podkuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podkułyście; żeście podkuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podkuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podkuło żech; żech podkuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podkuło żeś; żeś podkuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podkuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podkuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podkuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podkuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podkuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podkuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podkuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podkuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podkuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podkuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podkuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podkuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podkuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podkuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podkuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podkuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podkuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podkuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podkucie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podkujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podkuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podkuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podkuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podkuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podkuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podkuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podkuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podkuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podkuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podkuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podkuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podkuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podkuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podkuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podkuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podkuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podkuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podkuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podkuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podkuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podkuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podkuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podkuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podkuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podkuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podkuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podkuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podkuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podkuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podkuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodkuty
rzeczownik odczasown.podkuci
Rybnik

 

Po niedzieli wōm prziwieza tyn wōngel, bo piyrsze musza konia podkuć.

Coś mi sie niy podobo, że tyn kōń jakoś chrōmie ôd tego czasu, jak my go podkuli.

Pōdź zy mnōm, bo my sie ugodali z kowolym, że podkujymy dzisio tego konia.

Podej dalij…