podskoczyć

podskoczyć (sie) – podskoczyć (pol.)

bezokolicznikpodskoczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podskocza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podskoczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podskoczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podskoczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podskoczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podskoczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podskoczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podskoczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podskoczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podskoczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podskoczyliście; żeście podskoczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podskoczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podskoczyła żech; podskoczyłach; żech podskoczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podskoczyła żeś; podskoczyłaś; żeś podskoczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podskoczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podskoczyły my; my podskoczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podskoczyłyście; żeście podskoczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podskoczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podskoczyło żech; żech podskoczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podskoczyło żeś; żeś podskoczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podskoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podskoczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podskoczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podskoczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podskoczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podskoczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podskoczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podskoczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podskoczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podskoczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podskoczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podskoczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podskoczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podskoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podskoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podskoczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podskocz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podskoczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podskoczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podskoczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podskoczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podskoczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podskoczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podskoczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podskoczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podskoczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podskoczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podskoczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podskoczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podskoczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podskoczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podskoczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podskoczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podskoczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podskoczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podskoczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podskoczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podskoczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podskoczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podskoczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podskoczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podskoczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podskoczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podskoczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podskoczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podskoczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podskoczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podskoczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podskoczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podskoczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodskoczōny
rzeczownik odczasown.podskoczyni
Rybnik

 

Podskocz trocha, to dostaniesz do tego szaltra.

Musisz trocha podskoczyć, bo żeś je za mały.

 

Podej dalij…