poflancować

poflancować (sie) – porozsadzać sadzonki warzyw (pol.)

bezokolicznikpoflancować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poflancuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poflancujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poflancuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poflancujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poflancujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poflancujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pofancowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poflancowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poflancowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poflancowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poflancowaliście; żeście poflancowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poflancowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poflancowała żech; poflancowałach; żech poflancowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poflancowała żeś; poflancowałaś; żeś poflancowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poflancowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poflancowały my; my poflancowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poflancowałyście; żeście poflancowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poflancowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poflancowało żech; żech poflancowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poflancowało żeś; żeś poflancowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poflancowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poflancowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poflancowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poflancowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poflancowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poflancowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poflancowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poflancowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poflancowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poflancowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poflancowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poflancowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poflancowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poflancowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poflancowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poflancowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poflancuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poflancuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poflancujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poflancujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poflancowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poflancowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poflancowcoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poflancowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poflancowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poflancowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poflancowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poflancowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poflancowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poflanowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poflancowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poflancowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poflancowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poflancowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poflancowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poflancowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poflancowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poflancowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poflancowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poflancowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poflancowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poflancowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poflancowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poflancowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poflancowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poflancowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poflancowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poflancowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poflancowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poflancowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoflancowany
rzeczownik odczasown.poflancowani
Rybnik

 

Jutro trza poflancować tyn szałot, bo już je za fest wyrosnyty.

Poflancowoł żech trocha ćwikle, ale jeszcze mi zostało połowa na jutro.

Podej dalij…