pohalatać

pohalatać – ponarzekać (pol.)

bezokolicznikpohalatać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pohalatōm; pohalaca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pohalatosz; pohalacesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pohalato; pohalace
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pohalatōmy; pohalacymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pohalatocie; pohalacecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pohalatajōm; pohalacōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pohalatoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pohalatoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pohalatoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pohalatali my
po
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pohalataliście; żeście pohalatali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pohalatali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pohalatała żech; pohalatałach; żech pohalatała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pohalatała żeś; pohalatałaś; żeś pohalatała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pohalatała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pohalatały my; my pohalatały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pohalatałyście; żeście pohalatały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pohalatały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pohalatało żech; żech pohalatało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pohalatało żeś; żeś pohalatało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pohalatało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pohalatoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pohalatoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pohalatoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pohalatali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pohalatali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pohalatali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pohalatała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pohalatała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pohalatała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pohalatały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pohalatały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pohalatały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pohalatało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pohalatało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pohalatało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pohalatej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pohalato; niech pohalace
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pohalatejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pohalatajōm; niech pohalacōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pohalatoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pohalatoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pohalatoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pohalatali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pohalatali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pohalatali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pohalatała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pohalatała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pohalatała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pohalatały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pohalatały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pohalatały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pohalatało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pohalatało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pohalatało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pohalatoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pohalatoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pohalatoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pohalatali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pohalatali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pohalatali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pohalatała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pohalatała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pohalatała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pohalatały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pohalatały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pohalatały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pohalatało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pohalatało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pohalatało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. -os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pohalatani
Rybnik

 

Starzik radzi by pohalatali, ale żodnyn ich niy słōchoł.

Dyć se pohalatej, jak ci to mo pōmōc.

 

 

Podej dalij…