pokozać

pokozać (sie) – pokazać (pol.)

bezokolicznikpokozać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pokoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pokożesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pokoże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pokożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pokożecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pokożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pokozoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pokozoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pokozoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pokozali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pokozaliście; żeście pokozali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pokozali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pokozała żech; pokozałach; żech pokozała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pokozała żeś; pokozałaś; żeś pokozała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pokozała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pokozały my; my pokozały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pokozałyście; żeście pokozały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pokozały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pokozało żech; żech pokozało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pokozało żeś; żeś pokozało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pokozało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pokozoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pokozoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pokozoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pokozali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pokozali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pokozali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pokozała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pokozała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pokozała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pokozały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pokozały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pokozały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pokozało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pokozało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pokozało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pokoż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pokoże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pokożcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pokożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pokozoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pokozoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pokozoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pokozali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pokozali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pokozali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pokozała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pokozała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pokozała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pokozały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pokozały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pokozały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pokozało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pokozało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pokozało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pokozoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pokozoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pokozoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pokozali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pokozali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pokozali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pokozała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pokozała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pokozała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pokozały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pokozały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pokozały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pokozało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pokozało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pokozało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypokozany
rzeczownik odczasown.pokozani
Rybnik

 

Pōdź, ci pokoża, jako mosz te knefle prziszywać.

Jo żech pokozała Zofijce, kaj żech tyn klucz skryła, coby umiała wlyź dudōm, jak nas niy bydzie.

Starziku, pokożcie ta bolawo noga, jo wōm jōm pomaża maściōm.

 

Podej dalij…