Polsko

Polsko – Polska (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Polsko
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Polski
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Polsce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Polsko
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Polskōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Polsce
Wołacz l. poj. Ty…Polsko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…-
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…-
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. mn. Wy…-
Przimiotnik (jaki? czyj?)polski

 

Czechy majom w hokeju lepszych groczy, jak Polsko.

Wybiyrōm sie na rajza na kole bez Polsko

 

Podej dalij…