Policyjo

Policyjo – Policja (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Policyjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Policyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Policyji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Policyjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Policyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Policyji
Wołacz l. poj. Ty…Policyjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Policyje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Policyjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Policyjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Policyje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Policyjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Policyjach
Wołacz l. mn. Wy…Policyje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Synki zaczły sie bić na muzyce, tōż keryś zazwōniōł po Policyjo.

Policyjo zastawiała auta a kozała dmuchać, kery je ôżarty.

Ukradi mi koło, tōż głosiōł żech to na Policyjo.

Podej dalij…