pomacać

pomacać (sie) – podotykać, pościskać (pol.)

bezokolicznikpomacać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pomacōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pomacosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pomaco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pomacōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pomacocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pomacajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pomacoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pomacoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pomacoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pomacali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pomacaliście; żeście pomacali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pomacali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pomacała żech; pomacałach; żech pomacała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pomacała żeś; pomacałaś; żeś pomacała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pomacała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pomacały my; my pomacały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pomacałyście; żeście pomacały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pomacały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pomacało żech; żech pomacało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pomacało żeś; żeś pomacało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pomacało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pomacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pomacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pomacoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pomacali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pomacali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pomacali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pomacała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pomacała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pomacała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pomacały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pomacały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pomacały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pomacało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pomacało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pomacało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pomacej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pomaco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pomacejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pomacajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pomacoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pomacoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pomacoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pomacali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pomacali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pomacali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pomacała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pomacała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pomacała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pomacały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pomacały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pomacały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pomacało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pomacało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pomacało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pomacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pomacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pomacoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pomacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pomacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pomacali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pomacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pomacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pomacała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pomacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pomacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pomacały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pomacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pomacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pomacało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypomacany
rzeczownik odczasown.pomacani
Rybnik

POL: podotykać palcami, wyczuć dotykiem.

 

Kej żeś pomacoł tyn piernik, to se go wejź, a niy macej drugigo.

Pomacej yno tyn sztof, czy ni ma za hruby na klajd.

Ty musisz wszystko pomacać, bo byś bōł chory, pra.

Podej dalij…