pomiyszany

pomiyszany – pomieszany (pol.)

imiełōw przymiotn. biernypomiyszany
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...pomiyszany
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...pomiyszano
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...pomiyszane
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... pomiyszani; pomiyszane
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...pomiyszane
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...pomiyszanego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...pomiyszanej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...pomiyszanego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...pomiyszanych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...pomiyszanych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...pomiyszanymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...pomiyszanej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... pomiyszanymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... pomiyszanym
Cel. l. mn. r. nmos. m
(jakim?) Dziwuja sie...
pomiyszanym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...pomiyszanego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... pomiyszany
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..pomiyszano
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... pomiyszane
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
pomiyszanych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... pomiyszane
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
pomiyszanym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...pomiyszanōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...pomiyszanym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...pomiyszanymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...pomiyszanymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...pomiyszanym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..pomiyszanej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...pomiyszanym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...pomiyszanych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...pomiyszanych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...pomiyszany
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...pomiyszano
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... pomiyszane
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...pomiyszani; pomiyszane
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...pomiyszane
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Te szrubki sōm pomiyszane, tōż se ich musisz przebrać.

PL: Te śrubki są pomieszane, więc musisz je sobie posortować.

 

SI: Ta kawa już mosz pomiyszano, tōż możesz pić.

PL: Ta kawa jest już zamieszana, więc możesz pić.

 

SI: Te fuzekle sōm pomiyszane, tōż musisz se ich pozortować.

PL: Te skarpetki są wymieszane, więc musisz je sobie posortować.

 

Podej dalij…