dniowy

dniowy – dzienny (pol.)

przymiotnikdniowy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...dniowy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...dniowo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...dniowe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... dniowi; dniowe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...dniowe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...dniowego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...dniowej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...dniowego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...dniowych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...dniowych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...dniowymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...dniowej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... dniowymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... dniowym
Cel. l. mn. r. nmos. m
(jakim?) Dziwuja sie...
dniowym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...dniowego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... dniowy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..dniowo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... dniowe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
dniowych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... dniowe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
dniowym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...dniowōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...dniowym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...dniowymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...dniowymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...dniowym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..dniowej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...dniowym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...dniowych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...dniowych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...dniowy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...dniowo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... dniowe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...dniowi; dniowe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...dniowe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: dzienny, mający miejsce w ciągu dnia, a nie nocą

 

SI: Jo w nocy niy widza, tōż poszyja ci to jutro przi dniowymu świetle.

PL: Ja w nocy nie widze, więc poszyję ci to jutro przy dziennym świetle.

 

SI: Niy rōb tego przi świetle, bo to popsujesz, jutro przi dniowymu świetle to skōńczysz.

PL: Nie rób tego przy świetle, bo to zepsujesz, jutro to skończysz przy dziennym świetle.

 

SI: Sam je i bez dziyń cima, bo sam dniowe światło niy dochodzi, bo ôkno je na pōłnocnej strōnie.

PL: Tutaj jest ciemno i w ciągu dnia, bo tutaj nie dochodzi światło dzienne, bo okno jest od  pōłnocy

.

SI: Jo robia cołki czas na dniowo szychta.

PL: Ja pracuję cały czas na dniową zmianę.

Podej dalij…