pōmogać

pōmogać – pomagać (pol.)

bezokolicznikpōmogać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pōmogōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pōmogosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pōmogo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pōmogōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pōmogocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pōmogajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pōmogoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pōmogoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pōmogoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pōmogali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pōmogaliście; żeście pōmogali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pōmogali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pōmogała żech; pōmogałach; żech pōmogała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pōmogała żeś; pōmogałaś; żeś pōmogała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pōmogała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pōmogały my; my pōmogały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pōmogałyście; żeście pōmogały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pōmogały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pōmogało żech; żech pōmogało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pōmogało żeś; żeś pōmogało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pōmogało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pōmogoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pōmogoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pōmogoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pōmogali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pōmogali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pōmogali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pōmogała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pōmogała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pōmogała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pōmogały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pōmogały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pōmogały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pōmogało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pōmogało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pōmogało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pōmogej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pōmogo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pōmogejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pōmogajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pōmogoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pōmogoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pōmogoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pōmogali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pōmogali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pōmogali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pōmogała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pōmogała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pōmogała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pōmogały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pōmogały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pōmogały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pōmogało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pōmogało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pōmogało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pōmogoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pōmogoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pōmogoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pōmogali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pōmogali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pōmogali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pōmogała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pōmogała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pōmogała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pōmogały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pōmogały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pōmogały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pōmogało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pōmogało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pōmogało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pōmogoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pōmogoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pōmogoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pōmogali; bydymy pōmogać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pōmogali; bydziecie pōmogać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pōmogali; bydōm pōmogać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pōmogała; byda pōmogać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pōmogała; bydziesz pōmogać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pōmogała; bydzie pōmogać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pōmogały; bydymy pōmogać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pōmogały; bydziecie pōmogać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pōmogały; bydōm pōmogać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pōmogało; byda pōmogać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pōmogało; bydziesz pōmogać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pōmogało; bydzie pōmogać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypōmogany
rzeczownik odczasown.pōmogani
Rybnik

 

Jo dycko pōmogōm tatowi wōngel ściepować.

Czamu niy pōmogosz starce tych kartofli przebiyrać?

Jutro bydziesz mi pōmogoł przi praniu, musisz mi woda nosić.

 

Podej dalij…