poôbijać

poôbijać (sie.) – poobijać (pol.)

bezokolicznikpoôbijać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôbijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôbijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôbijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôbijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôbijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôbijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôbijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôbijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôbijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôbijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôbijaliście; żeście poôbijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôbijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôbijała żech; poôbijałach; żech poôbijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôbijała żeś; poôbijałaś; żeś poôbijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôbijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôbijały my; my poôbijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôbijałyście; żeście poôbijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôbijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôbijało żech; żech poôbijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôbijało żeś; żeś poôbijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôbijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôbijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôbijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôbijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôbijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôbijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôbijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôbijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôbijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôbijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôbijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôbijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôbijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôbijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôbijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôbijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôbijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôbijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôbijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôbijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôbijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôbijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôbijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôbijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôbijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôbijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôbijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôbijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôbijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôbijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôbijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôbijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôbijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôbijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôbijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôbijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôbijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôbijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôbijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôbijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôbijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôbijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôbijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôbijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôbijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôbijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôbijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôbijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôbijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôbijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôbijany
rzeczownik odczasown.poôbijani
Rybnik

 

Dej pozōr, bo mi tōm ryczkōm lodōwka poôbijosz.

Nacos mu doł ta kelnia? Chcesz, żeby mi jōm poôbijoł.

Idź piechty, bo na kole poôbijsz starce tyn zbōnek.

 

 

Podej dalij…