poôpisować

poôpisować (sie) – poopisywać (pol.)

bezokolicznikpoôpisować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôpisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôpisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôpisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôpisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôpisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôpisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôpisowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôpisowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôpisowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôpisowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôpisowaliście; żeście poôpisowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôpisowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôpisowała żech; poôpisowałach; żech poôpisowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôpisowała żeś; poôpisowałaś; żeś poôpisowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôpisowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôpisowały my; my poôpisowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôpisowałyście; żeście poôpisowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôpisowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôpisowało żech; żech poôpisowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôpisowało żeś; żeś poôpisowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôpisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôpisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôpisowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôpisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôpisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôpisowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôpisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôpisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôpisowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôpisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôpisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôpisowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôpisowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôpisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôpisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôpisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôpisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôpisowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôpisowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôpisowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôpisowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôpisowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôpisowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôpisowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôpisowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôpisowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôpisowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôpisowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôpisowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôpisowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôpisowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôpisowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôpisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôpisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôpisowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôpisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôpisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôpisowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôpisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôpisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôpisowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôpisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôpisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôpisowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôpisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôpisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôpisowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôpisowany
rzeczownik odczasown.poôpisowani
Rybnik

 

Poôpisuj se te kable, co bydziesz wiedzioł, kej kery przidzie.

Musza se to wszystko poôpisować, co byda wiedzioł, jako to nazod poskłodać.

Podej dalij…