popluć

popluć (sie) – popluć (pol.)

bezokolicznikpopluć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.popluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poplujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.popluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poplujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poplujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poplujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.popluł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.popluł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.popluł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.popluli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.popluliście; żeście popluli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.popluli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.popluła żech; poplułach; żech popluła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.popluła żeś; poplułaś; żeś popluła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.popluła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..popluły my; my popluły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poplułyście; żeście popluły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.popluły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.popluło żech; żech popluło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.popluło żeś; żeś popluło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.popluło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech popluł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś popluł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł popluł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my popluli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście popluli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli popluli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech popluła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś popluła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była popluła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my popluły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście popluły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były popluły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech popluło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś popluło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było popluło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . popluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech popluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poplujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poplujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. popluł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. popluł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.popluł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.popluli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. popluli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.popluli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.popluła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
popluła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.popluła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. popluły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.popluły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.popluły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. popluło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.popluło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.popluło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych popluł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś popluł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by popluł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my popluli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście popluli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by popluli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych popluła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś popluła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by popluła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my popluły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście popluły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by popluły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych popluło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś popluło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by popluło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypopluty
rzeczownik odczasown.popluci
Rybnik

 

Niy pluj pod wiater, bo sie poplujesz.

Ny pluj przi ludziach, bo to ni ma piyknie, jeszcze kogo poplujesz.

 

Podej dalij…