poprzeciskać

poprzeciskać (sie) – poprzepychać (pol.)

bezokolicznikpoprzeciskać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzeciskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzeciskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzecisko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzeciskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzeciskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzeciskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzeciskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzeciskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzeciskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzeciskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzeciskaliście; żeście poprzeciskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzeciskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzeciskała żech; poprzeciskałach; żech poprzeciskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzeciskała żeś; poprzeciskałaś; żeś poprzeciskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzeciskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeciskały my; my poprzeciskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzeciskałyście; żeście przeciskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzeciskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzeciskało żech; żech poprzeciskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzeciskało żeś; żeś poprzeciskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzeciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzeciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzeciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzeciskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzeciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzeciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzeciskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzeciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzeciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzeciskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzeciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzeciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzeciskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzeciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzeciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzeciskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprzeciskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzecisko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzeciskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzeciskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzeciskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzeciskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzeciskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzeciskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzeciskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzeciskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzeciskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzeciskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzeciskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. poprzeciskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzeciskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzeciskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzeciskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzeciskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzeciskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzeciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzeciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzeciskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzeciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzeciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzeciskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzeciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzeciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzeciskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzeciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzeciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzeciskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzeciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzeciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzeciskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzeciskany
rzeczownik odczasown.poprzeciskani
Rybnik

 

Poprzeciskej mi te drōty sam bez te dziury, a to powiōnżymy.

My sie sam niy poprzeciskōmy, bez te szpary.

 

Podej dalij…