poprzibijać

poprzibijać (sie) – poprzybijać, przybić (pol.)

bezokolicznikpoprzibijać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzibijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzibijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzibijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzibijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzibijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzibijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzibijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzibijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzibijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzibijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzibijaliście; żeście poprzibijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzibijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzibijała żech; poprzibijałach; żech poprzibijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzibijała żeś; poprzibijałaś; żeś poprzibijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzibijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzibijały my; my poprzibijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzibijałyście; żeście poprzibijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzibijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzibijało żech; żech poprzibijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzibijało żeś; żeś poprzibijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzibijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzibijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzibijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzibijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzibijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzibijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzibijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzibijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzibijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzibijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzibijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzibijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzibijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzibijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzibijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzibijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprzibijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzibijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzibijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzibijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzibijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzibijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzibijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzibijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzibijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzibijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzibijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzibijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzibijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprzibijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzibijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzibijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzibijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzibijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzibijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzibijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzibijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzibijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzibijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprizbijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzibijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzibijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzibijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzibijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôbijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzibijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzibijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzibijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzibijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzibijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzibijany
rzeczownik odczasown.poprzibijani
Rybnik

POL: poprzybijać, przybić więcej, niż jeden raz, lub więcej, niż jedną rzecz.

 

Ledwa żech poprzibijoł te sztachety, to zaś ich keryś powyruwoł.

Wejż, poprzibijej te bole, bo za chwila sie kero cofnie, a poslatujymy.

Jo poprzibijōm jeszcze te pora gwoździ, a ty zacznij już schraniać.

Podej dalij…