poprzeblykać

poprzeblykać (sie) – poprzebierać, pozmieniać ubrania (pol.)

bezokolicznikpoprzeblykać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzeblykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzeblykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzeblyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzeblykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzeblykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzeblykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzeblykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzeblykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzeblykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzeblykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzeblykaliście; żeście poprzeblykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzeblykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzeblykała żech; poprzeblykałach; żech poprzeblykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzeblykała żeś; poprzblykałaś; żeś poprzeblykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzeblykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzeblykały my; my poprzeblykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzeblykałyście; żeście poprzeblykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzeblykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzeblykało żech; żech poprzeblykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzeblykało żeś; żeś poprzeblykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzeblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzeblykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzeblykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzeblykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzeblykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzeblykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzeblykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzeblykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzeblykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzeblykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzeblykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzeblykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzeblykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzeblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzeblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzeblykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprzeblykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzeblyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzeblykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzeblykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzeblykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzeblykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzeblykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzeblykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzeblykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzeblykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzeblykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzeblykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzeblykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. poprzeblykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzeblykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzeblykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzeblykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzeblykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzeblykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzeblykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzeblykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzeblykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzeblykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzeblykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzeblykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzeblykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzeblykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzeblykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzeblykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzeblykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzeblykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzeblykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzeblykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzeblykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzeblykany
rzeczownik odczasown.poprzeblykani
Rybnik

POL: poprzebierać, przebrać, pozmieniać ubrania.

 

POprzeblykejcie te mokre lonty, co niy bydziecie chorzi.

Doczkej, yno sie poprzeblykōm a ci pōmoga.

Poprzeblykejcie se wartko, bo za chwila zaczynōmy grać.

 

Podej dalij…