popuścić

popuścić (sie) – popuścić (pol.)

bezokolicznikpopuścić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.popuszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.popuścisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.popuści
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.popuszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.popuścicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.popuszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.popuściōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.popuściōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.popuściōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.popuściyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.popuściyliście; żeście popuściyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.popuściyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.popuściyła żech; popuściyłach; żech popuściyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.popuściyła żeś; popuściyłaś; żeś popuściyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.popuściyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..popuściyły my; my popuściyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. popuściyłyście; żeście popuściyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.popuściyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.popuściyło żech; żech popuściyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.popuściyło żeś; żeś popuściyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.popuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech popuściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś popuściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł popuściōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my popuściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście popuściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli popuściyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech popuściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś popuściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była popuściyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my popuściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście popuściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były popuściyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech popuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś popuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było popuściyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . popuść
tr. rozk. l. poj 3. os.niech popuści
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.popuśćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech popuszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. popuściōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. popuściōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.popuściōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.popuściyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. popuściyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.popuściyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.popuściyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
popuściyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.popuściyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. popuściyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.popuściyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.popuściyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. popuściyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.popuściyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.popuściyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych popuściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś popuściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by popuściōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my popuściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście popuściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by popuściyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych popuściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś popuściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by popuściyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my popuściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście popuściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by popuściyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych popuściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś popuściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by popuściyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypopuszczōny
rzeczownik odczasown.popuszczyni
Rybnik

 

Wejź, poluść mi tyn posek w zandalu, bo mi noga ciyrpnie.

Mi sie  zdo, zaś byda musioł popuścić dziurka we pasie.

Popuść mi trocha tyn kabel.

Popuść se tyn binder, bo za chwila ci ôczy wylezōm na wiyrch.

Podej dalij…