porka

porka – parka, dwie sztuki (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…porka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…porki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…porce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…porka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...porkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…porce
Wołacz l. poj. Ty…porko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…porki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…porek; porkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…porkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…porki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…porkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…porkach
Wołacz l. mn. Wy…porki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: parka zwierząt, przeciwnej płci.

 

Kupiyli my se n atoru porka prosiōnt.

Ówieczka sie nōm ôkociyła, a miała porka: baranka a ôwieczka.

To je porka, te krōliki w tej klocie.

 

Podej dalij…