posiedzieć

posiedzieć – posiedzieć (pol.)

bezokolicznikposiedzieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posiedza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posiedzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posiedzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posiedzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posiedzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posiedzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posiedzioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posiedzioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posiedzioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posiedzieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posiedzieliście; żeście posiedzieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posiedzieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posiedziała żech; posiedziałach ; żech posiedziała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posiedziała żeś; posiedziałaś; żeś posiedziała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posiedziała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posiedziały my; my posiedziały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posiedziałyście; żeście posiedziały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posiedziały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posiedziało żech; żech posiedziało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posiedziało żeś; żeś posiedziało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posiedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posiedzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posiedzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posiedzioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posiedzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posiedzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posiedzieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posiedziała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posiedziała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posiedziała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posiedziały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posiedziały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posiedziały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posiedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posiedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posiedziało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posiedź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posiedzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posiedźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posiedzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posiedzioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posiedzioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posiedzioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posiedzieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posiedzieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posiedzieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posiedziała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posiedziała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posiedziała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posiedziały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posiedziały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posiedziały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posiedziało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posiedziało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posiedziało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posiedzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posiedzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posiedzioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posiedzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posiedzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posiedzieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posiedziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posiedziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posiedziała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posiedziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posiedziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posiedziały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posiedziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posiedziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posiedziało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.posiedzyni
Rybnik

POL: posiedzieć; siedzieć dłuższą chwilę, zasiedzieć się.

 

Fajnie by sie posiedziało, cōż kej rano trza iś do roboty.

Były by my posiedziały dłōżyj na tej ławce, ale zaczło padać, tōż musiały my sie skryć pod dach.

Dyć posiedźcie jeszcze, bo dzieci wōm w dōma niy płaczōm.

Podej dalij…