posmyczyć

posmyczyć (sie) – powlec, pociągnąć (pol.)

bezokolicznikposmyczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posmycza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posmyczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posmyczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posmyczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posmyczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posmyczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posmyczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posmyczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posmyczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posmyczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posmyczyliście; żeście posmyczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posmyczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posmyczyła żech; posmyczyłach; żech posmyczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posmyczyła żeś; posmyczyłaś; żeś posmyczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posmyczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posmyczyły my; my posmyczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posmyczyłyście; żeście posmyczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posmyczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posmyczyło żech; żech posmyczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posmyczyło żeś; żeś posmyczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posmyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posmyczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posmyczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posmyczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posmyczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posmyczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posmyczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posmyczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posmyczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posmyczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posmyczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posmyczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posmyczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posmyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posmyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posmyczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posmycz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posmyczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posmyczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posmyczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posmyczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posmyczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posmyczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posmyczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posmyczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posmyczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posmyczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posmyczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posmyczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posmyczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posmyczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posmyczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posmyczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posmyczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posmyczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posmyczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posmyczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posmyczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posmyczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posmyczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posmyczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posmyczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posmyczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posmyczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posmyczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posmyczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posmyczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posmyczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posmyczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posmyczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposmyczōny
rzeczownik odczasown.posmyczyni
Rybnik

 

Niy pij tela, bo jo cie zaś niy posmycza dudōm.

Dyć wejź se kara, bo przeca niy posmyczysz tego miecha bez cały plac.

Tela tego towaru my nakupiyli, że muszymy ze najōnć taksōwka, bo niy posmyczymy tych siatek piechty.

 

 

 

Podej dalij…