pospinać

pospinać (sie) – powspinać, pospinać, pozczepiać (pol.)

bezokolicznikpospinać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pospinōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pospinosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pospino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pospinōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pospinocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pospinajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pospinoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pospinoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pospinoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pospinali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pospinaliście; żeście pospinali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pospinali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pospinała żech; pospinałach; żech pospinała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pospinała żeś; pospinałaś; żeś pospinała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pospinała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pospinały my; my pospinały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pospinałyście; żeście pospinały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pospinały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pospinało żech; żech pospinało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pospinało żeś; żeś pospinało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pospinało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pospinoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pospinoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pospinoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pospinali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pospinali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pospinali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pospinała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pospinała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pospinała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pospinały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pospinały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pospinały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pospinało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pospinało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pospinało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pospinej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pospino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pospinejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pospinajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pospinoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pospinoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pospinoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pospinali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pospinali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pospinali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pospinała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pospinała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pospinała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pospinały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pospinały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pospinały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pospinało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pospinało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pospinało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pospinoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pospinoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pospinoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pospinali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pospinali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pospinali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pospinała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pospinała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pospinała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pospinały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pospinały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pospinały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pospinało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pospinało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pospinało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypospinany
rzeczownik odczasown.pospinani
Rybnik

 

Sam mosz zicherka, a pospinej se te nogawice.  (cz: z-icherka)

We sobota wybiyrōm sie do gōrōw, bo chca sie trocha pospinać po gōrach.

Pospinej te kōnski sztofu szpyndlikym, aż sie to niy potraci.

 

 

Podej dalij…