pospuszczać

pospuszczać (sie) – pospuszczać, spuścić (pol.)

bezokolicznikpospuszczać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pospuszczōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pospuszczosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pospuszczo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pospuszczōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pospuszczocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pospuszczajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pospuszczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pospuszczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pospuszczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pospuszczali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pospuszczaliście; żeście pospuszczali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pospuszczali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pospuszczała żech; pospuszczałach; żech pospuszczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pospuszczała żeś; pospuszczałaś; żeś pospuszczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pospuszczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pospuszczały my; my pospuszczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pospuszczałyście; żeście pospuszczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pospuszczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pospuszczało żech; żech pospuszczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pospuszczało żeś; żeś pospuszczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pospuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pospuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pospuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pospuszczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pospuszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pospuszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pospuszczali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pospuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pospuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pospuszczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pospuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pospuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pospuszczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pospuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pospuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pospuszczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pospuszczej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pospuszczo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pospuszczejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pospuszczajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pospuszczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pospuszczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pospuszczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pospuszczali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pospuszczali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pospuszczali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pospuszczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pospuszczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pospuszczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pospuszczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pospuszczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pospuszczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pospuszczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pospuszczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pospuszczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pospuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pospuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pospuszczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pospuszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pospuszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pospuszczali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pospuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pospuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pospuszczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pospuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pospuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pospuszczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pospuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pospuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pospuszczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypospuszczany
rzeczownik odczasown.pospuszczani
Rybnik

POL: (1) pospuszczać, wypuścić powietrze z kilku zbiorników, np. z kół samochodu; (2) pospuszczać, spuścić wodę z kilku pojemników, np. z wanny, zlewu, (3) pościnać więcej, niż jedno drzewo, kilka drzew: (4) pospuszczać na linie w dół towar, ludzi w windzie.

 

Idź na dōł a jo ci pospuszczōm we kiblach te resztki materyje a hasio.

Na wiosna muszymy pospuszczać te stare strōmy a posadzić jaki nowe.

Keryś mi sam w nocy pospuszczoł luft ze wszystkich kōłek we aucie.

Jak się ôkōmpiesz, to pospuszczej woda z tego waszpeka a wanny, co zaś niy byda musiała robić tego za tobōm.

Pospuszczej luft z tego madraca a powieś go na sznōrze, coby uschnōł.

 

Podej dalij…