posznupać

posznupać – pogrzebać, pomyszkować (pol.)

bezokolicznikposznupać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posznupia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posznupiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posznupie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posznupiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posznupiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posznupiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posznupoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posznupoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posznupoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posznupali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posznupaliście; żeście posznupali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posznupali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posznupała żech; posznupałach; żech posznupała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posznupała żeś; posznupałaś; żeś posznupała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posznupała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posznupały my; my posznupały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posznupałyście; żeście posznupały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posznupały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posznupało żech; żech posznupało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posznupało żeś; żeś posznupało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posznupało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posznupoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posznupoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posznupoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posznupali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posznupali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posznupali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posznupała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posznupała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posznupała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posznupały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posznupały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posznupały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posznupało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posznupało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posznupało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posznupej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posznupie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posznupejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posznupiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posznupoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posznupoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posznupoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posznupali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posznupali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posznupali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posznupała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posznupała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posznupała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posznupały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posznupały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posznupały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posznupało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posznupało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posznupało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posznupoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posznupoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posznupoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posznupali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posznupali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posznupali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posznupała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posznupała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posznupała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posznupały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posznupały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posznupały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posznupało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posznupało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posznupało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.posznupani
Rybnik

POL: pomyszkować, pogrzebać w czyichś rzeczach.

 

Kery ci kozoł posznupać w tej mojij taszce?

Jeszcze roz mi posznupiesz w tej mojij szuflodzie, to dostaniesz po pazurach.

 

 

Podej dalij…