powyglōndać

powyglōndać – powyglądać (pol.)

bezokolicznikpowyglōndać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powyglōndōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powyglōndosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powyglōndo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powyglōndōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powyglōndocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powyglōndajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powyglōndoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powyglōndoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powyglōndoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powyglōndali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powyglōndaliście; żeście powyglōndali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powyglōndali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powyglōndała żech; powyglōndałach; żech powyglōndała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powyglōndała żeś; powyglōndałaś; żeś powyglōndała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powyglōndała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powyglōndały my; my powyglōndały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powyglōndałyście; żeście powyglōndały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powyglōndały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powyglōndało żech; żech powyglōndało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powyglōndało żeś; żeś powyglōndało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powyglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powyglōndoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powyglōndoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powyglōndoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powyglōndali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powyglōndali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powyglōndali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powyglōndała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powyglōndała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powyglōndała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powyglōndały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powyglōndały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powyglōndały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powyglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powyglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powyglōndało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powyglōndej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powyglōndo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powyglōndejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powyglōndajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powyglōndoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powyglōndoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powyglōndoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powyglōndali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powyglōndali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powyglōndali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powyglōndała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powyglōndała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powyglōndała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powyglōndały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powyglōndały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powyglōndały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powyglōndało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powyglōndało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powyglōndało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powyglōndoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powyglōndoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powyglōndoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powyglōndali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powyglōndali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powyglōndali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powyglōndała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powyglōndała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powyglōndała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powyglōndały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powyglōndały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powyglōndały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powyglōndało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powyglōndało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powyglōndało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.powyglōndani
Rybnik

POL: powyglądac przez okno, wizjer w drzwiach

 

Pamiyntej, niż ôdymkniesz dźwiyrze, to piyrsze musisz powyglōndać bez szyba, kery tam stoji.

Jo powyglōndōm na chwila bez ôkno, możno praje pojedzie Cila, a jōm trefia, to z niōm pogodōm.

Podej dalij…