poprzeglōndać

poprzeglōndać (sie) – poprzeglądać (pol.)

bezokolicznikpoprzeglōndać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprzeglōndōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprzeglōndosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzeglōndo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprzeglōndōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprzeglōndocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprzeglōndajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprzeglōndoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprzeglōndoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprzeglōndoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprzeglōndali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprzeglōndaliście; żeście poprzeglōndali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprzeglōndali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprzeglōndała żech; poprzeglōndałach; żech poprzeglōndała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprzeglōndała żeś; poprzeglōndałaś; żeś poprzeglōndała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprzeglōndała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprzeglōndały my; my poprzeglōndały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprzeglōndałyście; żeście poprzeglōndały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzeglōndały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprzeglōndało żech; żech poprzeglōndało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprzeglōndało żeś; żeś poprzeglōndało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprzeglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprzeglōndoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprzeglōndoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprzeglōndoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprzeglōndali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprzeglōndali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprzeglōndali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprzeglōndała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprzeglōndała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprzeglōndała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprzeglōndały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprzeglōndały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprzeglōndały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprzeglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprzeglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprzeglōndało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprzeglōndej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzeglōndo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprzeglōndejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprzeglōndajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprzeglōndoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprzeglōndoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprzeglōndoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprzeglōndali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprzeglōndali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprzeglōndali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprzeglōndała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprzeglōndała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprzeglōndała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poprzeglōndały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprzeglōndały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprzeglōndały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprzeglōndało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprzeglōndało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprzeglōndało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprzeglōndoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprzeglōndoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprzeglōndoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprzeglōndali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprzeglōndali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprzeglōndali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprzeglōndała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprzeglōndała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprzeglōndała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprzeglōndały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprzeglōndały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprzeglōndały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprzeglōndało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprzeglōndało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprzeglōndało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprzeglōndany
rzeczownik odczasown.poprzeglōndani
Rybnik

POL: (1) poprzeglądać gazety, dokumenty, zdjęcia; (2) poprzeglądać się w lustrze

 

Poprzeglōndej sie we we zdrzadle, co zaś niy pudziesz z flekym na koszuli.

Poprzeglōndoł żech te papiōry ze sōndu, ale to je dlō mie za mōndre, to musi keryś inkszy poczytać.

Musisz poprzeglōndać te papiōry, co ci sie przido, a reszta trza spolić.

Podej dalij…