powypisować

powypisować (sie) – powypisywać (pol.)

bezokolicznikpowypisować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powypisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powypisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powypisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powypisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powypisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powypisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powypisowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powypisowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powypisowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powypisowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powypisowaliście; żeście powypisowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powypisowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powypisowała żech; powypisowałach; żech powypisowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powypisowała żeś; powypisowałaś; żeś powypisowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powypisowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powypisowały my; my powypisowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powypisowałyście; żeście powypisowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powypisowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powypisowało żech; żech powypisowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powypisowało żeś; żeś powypisowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powypisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powypisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powypisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powypisowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powypisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powypisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powypisowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powypisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powypisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powypisowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powypisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powypisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powypisowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powypisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powypisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powypisowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powypisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powypisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powypisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powypisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powypisowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powypisowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powypisowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powypisowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powypisowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powypisowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powypisowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powypisowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powypisowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powypisowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powypisowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powypisowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powypisowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powypisowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powypisowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powypisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powypisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powypisowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powypisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powypisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powypisowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powypisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powypisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powypisowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powypisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powypisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powypisowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powypisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powypisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powypisowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowypisowany
rzeczownik odczasown.powypisowani
Rybnik

 

Powypisuj se te totki, co ci z nimi zōńda do budki.

Musioł żech doczkać, aż dochtōr powypisuje te recepty.

 

Podej dalij…