zapisować

zapisować (sie) – zapisywać (pol.)

bezokolicznikzapisować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zapisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zapisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zapisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zapisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zapisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zapisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zapisowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zapisowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zapisowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zapisowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zapisowaliście; żeście zapisowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zapisowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zapisowała żech; zapisowałach; żech zapisowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zapisowała żeś; zapisowałaś; żeś zapisowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zapisowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zapisowały my; my zapisowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zapisowałyście; żeście zapisowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zapisowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zapisowało żech; żech zapisowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zapisowało żeś; żeś zapisowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zapisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zapisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zapisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zapisowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zapisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zapisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zapisowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zapisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zapisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zapisowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zapisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zapisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zapisowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zapisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zapisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zapisowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zapisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zapisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zapisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zapisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zapisowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zapisowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zapisowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zapisowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zapisowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zapisowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zapisowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zapisowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zapisowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zapisowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zapisowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zapisowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zapisowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zapisowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zapisowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zapisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zapisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zapisowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zapisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zapisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zapisowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zapisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zapisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zapisowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zapisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zapisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zapisowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zapisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zapisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zapisowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zapisowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zapisowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zapisowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zapisowali; bydymy zapisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zapisowali; bydziecie zapisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zapisowali; bydōm zapisować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zapisowała; byda zapisować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zapisowała; byda zapisować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zapisowała; bydzie zapisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zapisowały; bydymy zapisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zapisowały; bydziecie zapisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zapisowały; bydōm zapisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zapisowało; byda zapisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zapisowało; bydziesz zapisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zapisowało; bydzie zapisować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzapisowany
rzeczownik odczasown.zapisowani
Rybnik

 

Bezmała piekorz zapisuje już na żymły na Wilijo, bo może braknyć na makówki.

Mioł żeś to zapisować, wiela płacisz, co sie porachujymy potym.

Podej dalij…