powywiyszać

powywiyszać (sie) – powywieszać (pol.)

bezokolicznikpowywiyszać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powywiyszōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powywiyszosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powywiyszo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powywiyszōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powywiyszocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powywiyszajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powywiyszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powywiyszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powywiyszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powywiyszali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powywiyszaliście; żeście powywiyszali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powywiyszali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powywiyszała żech; powywiyszałach; żech powywiyszała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powywiyszała żeś; powywiyszałaś; żeś powywiyszała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powywiyszała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powywiyszały my; my powywiyszały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powywiyszałyście; żeście powywiyszały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powywiyszały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powywiyszało żech; żech powywiyszało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powywiyszało żeś; żeś powywiyszało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powywiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powywiyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powywiyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powywiyszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powywiyszali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powywiyszali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powywiyszali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powywiyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powywiyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powywiyszała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powywiyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powywiyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powywiyszały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powywiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powywiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powywiyszało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powywiyszej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powywiyszo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powywiyszejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powywiyszajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powywiyszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powywiyszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powywiyszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powywiyszali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powywiyszali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powywiyszali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powywiyszała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powywiyszała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powywiyszała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powywiyszały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powywiyszały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powywiyszały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powywiyszało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powywiyszało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powywiyszało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powywiyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powywiyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powywiyszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powywiyszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powywiyszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powywiyszali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powywiyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powywiyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powywiyszała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powywiyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powywiyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powywiyszały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powywiyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powywiyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powywiyszało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowywiyszany
rzeczownik odczasown.powywiyszani
Rybnik

POL: powywieszać, wywiesić więcej, niż jedną sztukę czegoś

 

Wejź, powynoś te pierziny na dwōr a powywiyszej ich na sznōra, niech sie trocha przeluftujōm.

Wszystki sōmsiady powywiyszały fany na 3 Moja a tyś zaś zapōmnioł.

Podej dalij…