powytruwać

powytruwać – powytruwać (pol.)

bezokolicznikpowytruwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powytruwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powytruwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powytruwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powytruwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powytruwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powytruwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powytruwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powytruwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powytruwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powytruwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powytruwaliście; żeście powytruwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powytruwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powytruwała żech; powytruwałach; żech powytruwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powytruwała żeś; powytruwałaś; żeś powytruwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powytruwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powytruwały my; my powytruwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powytruwałyście; żeście powytruwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powytruwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powytruwało żech; żech powytruwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powytruwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powytruwało żeś; żeś powytruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powytruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powytruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powytruwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powytruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powytruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powytruwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powytruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powytruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powytruwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powytruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powytruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powytruwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powytruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powytruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powytruwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powytruwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powytruwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powytruwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powytruwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powytruwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powytruwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powytruwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powytruwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powytruwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powytruwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powytruwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powytruwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powytruwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powytruwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powytruwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powytruwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powytrwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powytruwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powytruwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powytruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powytruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powytruwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powytruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powytruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powyruwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powytruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powytruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powytruwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powytruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powytruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powytruwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powytruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powytruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powytruwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.powytruwani
Rybnik

POL: powytruwać, wytruć więcej, niż jedną istotę

 

Kej to tam lejesz do gnojoka, chcesz te kury powytruwać?

Te kartofle trza ôpylić we wieczōr, co pszczołōw niy powytruwosz.

Keryś puściōł coś do przikopy a wszystki ryby nōm powytruwol we stawie.

 

Podej dalij…