pozaciōngać

pozaciōngać (sie)  – pozasłaniać; zaholować, zaciągnąć się (pol.)

bezokolicznikpozaciōngać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozaciōngōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozaciōngosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozaciōngo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozaciōngōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozaciōngocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozaciōngajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozaciōngoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozaciōngoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozaciōngoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozaciōngali my; my
pozaciōngali
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozaciōngaliście; żeście pozaciōngali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozaciōngali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozaciōngała żech; pozaciōngałach; żech pozaciōngała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozaciōngała żeś; pozaciōngałaś; żeś pozaciōngała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozaciōngała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozaciōngały my; my pozaciōngały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozaciōngałyście; żeście pozaciōngały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozaciōngały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozaciōngało żech; żech pozaciōngało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozaciōngało żeś; żeś pozaciōngało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozaciōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozaciōngoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozaciōngoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozaciōngoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozaciōngali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozaciōngali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozaciōngali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozaciōngała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozaciōngała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozaciōngała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozaciōngały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozaciōngały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozaciōngały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozaciōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozaciōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozaciōngało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozaciōngej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozaciōngo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozaciōngejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozaciōngajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozaciōngoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozaciōngoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozaciōngoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozaciōngali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozaciōngali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozaciōngali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozaciōngała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozaciōngała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozaciōngała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozaciōngały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozaciōngały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozaciōngały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozaciōngało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozaciōngało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozaciōngało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozaciōngoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozaciōngoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozaciōngoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozaciōngali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozaciōngali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozaciōngali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozaciōngała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozaciōngała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozaciōngała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozaciōngały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozaciōngały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozaciōngały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozaciōngało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozaciōngało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozaciōngało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozaciōngany
rzeczownik odczasown.pozaciōngani
Rybnik

POL: (1) pozasłaniać zasłony, firany, kotary; (2) zaholować przyczepy, więcej niż jedną; (3) pozaciągać się, zaciągnąć dym papierosa do płuc, więcej, niż jeden raz.

 

Naciepejcie piosku na te prziczepy, a jo wōm ich potym pozaciōngōm trachtorym na budowa.

Pozaciōngej te forhangi, niż ôświycisz światło, co nōm sam ludzie niy bydōm zagłōndać do ôkyn.

Kurzili my za hasiokami, a pora kōmpli pozaciōngało sie  cygaretami, tōż za chwila rzigali, co jedyn, to dalij.

 

 

 

 

Podej dalij…