pozaciepować

pozaciepować (sie) – pozarzucać, pozasypywać (pol.)

bezokolicznikpozaciepować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozaciepuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozaciepujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozaciepuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozaciepujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozaciepujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozaciepujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozaciepowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozaciepowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozaciepowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozaciepowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozaciepowaliście; żeście pozaciepowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozaciepowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozaciepowała żech; pozaciepowałach; żech pozaciepowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozaciepowała żeś; pozaciepowałaś; żeś pozaciepowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozaciepowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozaciepowały my; my pozaciepowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozaciepowałyście; żeście pozaciepowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozaciepowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozaciepowało żech; żech pozaciepowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozaciepowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozaciepowało żeś; żeś pozaciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozaciepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozaciepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozaciepowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozaciepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozaciepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozaciepowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozaciepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozaciepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozaciepowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozaciepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozaciepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozaciepowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozaciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozaciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozaciepowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozaciepuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozaciepuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozaciepujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozaciepujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozaciepowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozaciepowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozaciepowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozaciepowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozaciepowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozaciepowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozaciepowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozaciepowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozaciepowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozaciepowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozaciepowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozaciepowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozaciepowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozaciepowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozaciepowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozaciepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozaciepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozaciepowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozaciepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozaciepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozaciepowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozaciepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozaciepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozaciepowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozaciepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozaciepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozaciepowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozaciepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozaciepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozaciepowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozaciepowany
rzeczownik odczasown.pozaciepowani
Rybnik

 

Elektrykorze już sam pociōngły kabel, tōż muszymy pozaciepować ta dziura, co kery niy ukradnie tego kabla w nocy.

Wejź łopata, apozaciepuj te dziury, co sam tyn trachtōr narobiōł.

Podej dalij…