pozaganiać

pozaganiać (sie) – pozapędzać, zapędzić (pol.)

bezokolicznikpozaganiać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozaganiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozaganiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozaganio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozaganiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozaganiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozaganiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozaganioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozaganioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozaganioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozaganiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozaganialiście; żeście pozaganiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozaganiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozaganiała żech; pozaganiałach; żech pozaganiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozaganiała żeś; pozaganiałaś; żeś pozaganiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozaganiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozaganiały my; my pozaganiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozaganiałyście; żeście pozadganiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozaganiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozaganiało żech; żech pozaganiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozaganiało żeś; żeś pozaganiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozaganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozaganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozaganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozaganioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozaganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozaganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozaganiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozaganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozaganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozaganiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozaganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozaganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozaganiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozaganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozaganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozaganiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozaganiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozaganio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozaganiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozaganiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozaganioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozaganioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozaganioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozaganiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozaganiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozaganiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozaganiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozaganiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozaganiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozaganiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozaganiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozaganiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozaganiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozaganiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozaganiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozaganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozaganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozaganioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozaganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozaganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozaganiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozaganiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozaganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozaganiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozaganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozaganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozaganiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozaganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozaganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozaganiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozaganiany
rzeczownik odczasown.pozaganiani
Rybnik

POL: pozapędzać, zapędzić więcej, niż jedną itotę.

 

Pozaganiej te kury do kurnika, aż kero niy ôstanie na dworze, a lis jōm niy porwie.

Pōdź, pozaganiōmy te krowy na łōnka.

Podej dalij…