poôdganiać

poôdganiać (sie) – poodpdzać, odpędzić (pol.)

bezokolicznikpoôdganiać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôdganiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôdganiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôdganio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôdganiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôdganiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôdganiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôdganioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôdganioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôdganioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôdganiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôdganialiście; żeście poôdganiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôdganiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôdganiała żech; poôdganiałach; żech poôdganiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôdganiała żeś; poôdganiałaś; żeś poôdganiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôdganiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôdganiały my; my poôdganiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôdganiałyście; żeście poôdganiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôdganiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôdganiało żech; żech poôdganiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôdganiało żeś; żeś poôdganiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôdganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôdganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôdganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôdganioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôdganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôdganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôdganiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôdganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôdganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôdganiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôdganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôdganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôdganiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôdganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôdganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôdganiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôdganiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôdganio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôdganiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôdganiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôdganioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôdganioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôdganioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôdganiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôdganiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôdganiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôdganiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôdganiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôdganiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôdganiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôdganiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôdganiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôdganiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôdganiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôdganiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôdganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôdganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôdganioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôdganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôdganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôdganiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôdganiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôdganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôdganiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôdganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôdganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôdganiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôdganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôdganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôdganiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôdganiany
rzeczownik odczasown.poôdganiani
Rybnik

POL: poodpdzać, odpędzić więcej, niż jedną istotę

 

Wejź, poôdganiej te psy, aż kerego niy ugryzōm.

 

 

Podej dalij…