pozamiatać

pozamiatać (sie) – pozamiatać (pol.)

bezokolicznikpozamiatać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozamiatōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozamiatosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozamiato
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozamiatōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozamiatocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozamiatajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozamiatoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozamiatoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozamiatoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozamiatali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozamiataliście; żeście pozamiatali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozamiatali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozamiatała żech; pozamiatałach; żech pozamiatała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozamiatała żeś; pozamiatałaś; żeś pozamiatała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozamiatała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozamiatały my; my pozamiatały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozamiatałyście; żeście pozamiatały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozamiatały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozamiatało żech; żech pozamiatało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozamiatało żeś; żeś pozamiatało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozamiatało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozamiatoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozamiatoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozamiatoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozamiatali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozamiatali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozamiatali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozamiatała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozamiatała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozamiatała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozamiatały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozamiatały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozamiatały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozamiatało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozamiatało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozamiatało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozamiatej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozamiato
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozamiatejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozamiatajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozamiatoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozamiatoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozamiatoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozamiatali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozamiatali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozamiatali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozamiatała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozamiatała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozamiatała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozamiatały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozamiatały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozamiatały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozamiatało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozamiatało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozamiatało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozamiatoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozamiatoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozamiatoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozamiatali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozamiatali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozamiatali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozamiatała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozamiatała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozamiatała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozamiatały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozamiatały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozamiatały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozamiatało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozamiatało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozamiatało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. -os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozamiatany
rzeczownik odczasown.pozamiaatani
Rybnik

POL: pozamiatać, zamieść więcej rzeczy, większa powierzchnię.

 

Pamiyntej, że dzisiej je sobota a musisz plac pozamiatać.

Tak, co potym za sobōm pozamiatocie, jak narozciepujecie.

 

Podej dalij…