pozagrabować

pozagrabować (sie) – zagrabić (pol.)

bezokolicznikpozagrabować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozagrabuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozagrabujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozarabuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozagrabujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozagrabujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozagrabujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozagrabowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozagrabowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozagrabowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozagrabowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozagrabowaliście; żeście pozagrabowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozagrabowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozagrabowała żech; pozagrabowałach; żech pozagrabowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozagrabowała żeś; pozagrabowałaś; żeś pozagrabowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozagrabowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozagrabowały my; my pozagrabowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozagrabowałyście; żeście pozagrabowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozagrabowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozagrabowało żech; żech pozagrabowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozagrabowało żeś; żeś pozagrabowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozagrabowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozagrabowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozagrabowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozagrabowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozagrabowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozagrabowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozagrabowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozagrabowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozagrabowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozagrabowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozagrabowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozagrabowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozagrabowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozagrabowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozagrabowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozagrabowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozagrabuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozagrabuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozagrabujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozagrabujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozagrabowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozagrabowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozagrabowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozagrabowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozagrabowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozagrabowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozagrabowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozagrabowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozagrabowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozagrabowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozagrabowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozagrabowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozagrabowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozagrabowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozagrabowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozagrabowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozagrabowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozagrabowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozagrabowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozagrabowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozagrabowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozagrabowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozagrabowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozagrabowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozagrabowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozagrabowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozagrabowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozagrabowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozagrabowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozagrabowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozagrabowany
rzeczownik odczasown.pozagrabowani
Rybnik

 

My z tatōm już bydymy dować te siano do kopkōw, a ty za nami pozagrabuj.

Ledwa my byli pozagrabowali a pozamiatali drōga, to jechoł sōmsiod a zaś była cało usłano ze słōmy.

Podej dalij…