pozawiyrać

pozawiyrać (sie) – pozamykać (pol.)

bezokolicznikpozawiyrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozawiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozawiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozawiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozawiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozawiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozawiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozawiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozawiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozawiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozawiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozawiyraliście; żeście pozawiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozawiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozawiyrała żech; pozawiyrałach; żech pozawiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozawiyrała żeś; pozawiyrałaś; żeś pozawiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozawiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozawiyrały my; my pozawiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozawiyrałyście; żeście pozawiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozawiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozawiyrało żech; żech pozawiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozawiyrało żeś; żeś pozawiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozawiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozawiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozawiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozawiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozawiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozawiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozawiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozawiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozawiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozawiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozawiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozawiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozawiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozawiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozawiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozawiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozawiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozawiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozawiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozawiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozawiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozawiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozawiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozawiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozawiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozawiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozawiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozawiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozawiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozawiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozawiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozawiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozawiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozawiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozawiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozawiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozawiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozawiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozawiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozawiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozawiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozawiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozawiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozawiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozawiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozawiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozawiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozawiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozawiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozawiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozawiyrany
rzeczownik odczasown.pozawiyrani
Rybnik

POL: (1) pozamykać, zamknąć więcej niż jedne drzwi, okno; (2) pozamykać, zamknąć we więzieniu więcej, niż jedną osobę.

 

Bezmała ôtok była zaś sam jakoś haja na muzyce. Musiało być fest, kej piynciu chłopōw pozawiyrali.

Pozawiyrej te ôkna, bo zachyno dmuchać, bydzie burza.

Pozawiyrej te dźwiyrze, bo już ni ma tak ciepło, żebyś musioł luftować .

 

 

Podej dalij…