pozbiyrać

pozbiyrać (sie) – pozbierać, zebrać (pol.)

bezokolicznikpozbiyrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozbiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozbiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozbiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozbiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozbiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozbiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozbiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozbiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozbiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozbiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozbiyraliście; żeście pozbiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozbiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozbiyrała żech; pozbiyrałach; żech pozbiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozbiyrała żeś; pozbiyrałaś; żeś pozbiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozbiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozbiyrały my; my pozbiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozbiyrałyście; żeście pozbiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozbiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozbiyrało żech; żech pozbiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozbiyrało żeś; żeś pozbiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozbiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozbiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozbiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozbiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozbiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozbiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozbiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozbiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozbiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozbiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozbiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozbiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozbiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozbiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozbiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozbiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozbiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozbiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozbiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozbiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozbiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozbiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozbiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozbiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozbiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozbiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozbiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozbiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozbiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozbiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozbiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozbiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozbiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozbiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozbiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozbiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozbiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozbiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozbiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozbiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozbiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozbiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozbiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozbiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozbiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozbiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozbiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. -os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozbiyrany
rzeczownik odczasown.pozbiyrani
Rybnik

 

Ôtok ściepowoł żech pōł dnia wōngel do pywnice i tak mie połōmało, że do dzisiej niy poradza sie pozbiyrać.

Idź pozbiyrej te jabka, co sleciały z jabłōnki, uwarzymy ich na kōmpot.

Pozbiyrejcie te graczki z tepicha, bo sam ani przelyź niy idzie.

Mioł żech sam tela tych tajlōw do motorcykla, a keryś mi to wszystko pozbiyroł.

 

 

Podej dalij…