przefarbić

przefarbić (sie) – przebarwić, przefarbować, przemalować (pol.)

bezokolicznikprzefarbić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przefarbia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przefarbisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przefarbi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przefarbiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przefarbicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przefarbiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przefarbiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przefarbiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przefarbiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przefarbiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przefarbiyliście; żeście przefarbiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przefarbiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przefarbiyła żech; przefarbiyłach; żech przefarbiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przefarbiyła żeś; przefarbiyłaś; żeś przefarbiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przefarbiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przefarbiyły my; my przefarbiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przefarbiyłyście; żeście przefarbiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przefarbiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przefarbiyło żech; żech przefarbiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przefarbiyło żeś; żeś przefarbiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przefarbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przefarbiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przefarbiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przefarbiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przefarbiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przefarbiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przefarbiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przefarbiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przefarbiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przefarbiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przefarbiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przefarbiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przefarbiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przefarbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przefarbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przefarbiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przefarb
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przefarbi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przefarbcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przefarbiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przefarbiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przefarbiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przefarbiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przefarbiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przefarbiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przefarbiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przefarbiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przefarbiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przefarbiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przefarbiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przefarbiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przefarbiyły by

tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przefarbiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przefarbiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przefarbiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przefarbiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przefarbiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przefarbiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przefarbiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przefarbiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przefarbiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przefarbiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przefarbiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przefarbiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przefarbiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przefarbiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przefarbiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przefarbiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przefarbiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przefarbiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzefarbiōny
rzeczownik odczasown.przefarbiyni
Rybnik

Coś to zrobiyła z tymi włosami? Czamu żeś ich przefarbiyła na ryszawo?

Musza se te włosy przefarbić na czorno.

Dej pozōr, co ci sie ta bioło koszula niy przefarbi ôd tego czerwiōnego klajdu.

 

 

Podej dalij…