przegoreć

przegoreć – przepalić (pol.)

bezokolicznikprzegoreć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przegora
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przegoresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przegore
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przegorymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przegorecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przegorōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przegoroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przegoroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przegoroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przegoreli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przegoreliście; żeście przegoreli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przegoreli
cz. przesz. l. poj. 1. os. -. ż.przegorała żech; przegorałach; żech przegorała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przegorała żeś; przegorałaś; żeś przegorała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przegorała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przegorały my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przegorałyście; żeście przegorały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przegorały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przegorało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przegorało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przegorało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przegoroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przegoroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przegoroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przegoreli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przegoreli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przegoreli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przegorała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przegorała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przegorała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przegorały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przegorały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przegorały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przegorało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przegorało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przegorało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przegorej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przegore
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. osprzegorejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przegorōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przegoroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przegoroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przegoroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przegoreli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przegoreli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przegoreli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przegorała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przegorała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przegorała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przegorały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przegorały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przegorały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przegorało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przegorało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przegorało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przegoroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przegoroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przegoroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przegoreli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przegoreli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przegoreli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przegorała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przegorała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przegorała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przegorały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przegorały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przegorały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przegorało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przegorało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przegorało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzegorany
rzeczownik odczasown.przegorani
Rybnik

 

Idź, prziłōż do pieca, bo tam już mi sie zdo przegorało i sie chłodno robi.

Niy ciepej tego gorkigo hasio do tego plastykowego kibla, bo jeszcze przegore.

Dyć, niy przikłodej tam jeszcze, doczkej, aż przegore.

Podej dalij…