przejechać

przejechać (sie) – przejechać (pol.)

bezokolicznikprzejechać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przejada
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przejedziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przejedzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przejadymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przejedziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przejadōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przejechoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przejechoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przejechoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przejechali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przejechaliście; żeście przejechali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przejechali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przejechała żech; przejechałach; żech przejechała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przejechała żeś; przejechałaś; żeś przejechała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przejechała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przejechały my; my przejechały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przejechałyście; żeście przejechały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przejechały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przejechało żech; żech przejechało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przejechało żeś; żeś przejechało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przejechało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przejechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przejechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przejechoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przejechali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przejechali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przejechali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przejechała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przejechała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przejechała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przejechały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przejechały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przejechały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przejechało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przejechało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przejechało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przejedź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przejedzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przejedźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przejadōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przejechoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przejechoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przejechoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przejechali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przejechali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przejechali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przejechała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przejechała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przejechała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przejechały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przejechały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przejechały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przejechało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przejechało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przejechało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przejechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przejechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przejechoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przejechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przejechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przejechali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przejechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przejechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przejechała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przejechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przejechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przejechały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przejechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przejechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przejechało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzejechany
rzeczownik odczasown.przejechani
Rybnik

 

Dej pozōr, a idź po kraju, aż cie co niy przjedzie.

Pokoż yno, co ci to trzasko w tym kole, przejada sie kōnsek.

Dzisiej mieli my piykno pogoda, tōż przejechoł żech się kōnsek na motorcyklu.

 

Podej dalij…